پیش نشست اول همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار می‌کند:
 با موضوع: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه به همسایگان و آسیا
 روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
 همایش بین‌المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران